Hội nghị Thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển G8 tại L'Aquila (Italia):

Chống khủng hoảng trong dư chấn động đất

15:33 21/07/2009

Không biết đó có phải là những điềm mang tính biểu tượng không nhưng ngay trước khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển G8 tại L'Aquila (Italia) vài ngày, tại đây đã xảy ra động đất. Những dư chấn động đất vẫn còn rơi rớt cả trong thời gian Hội nghị G8-2009 diễn ra.

Ý kiến bạn đọc