110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9-2-1907 - 9-2-2017)

Chính liêm, giản dị

15:59 10/02/2017

Theo nhiều bài viết của những bậc lão thành thì Tổng Bí thư Trường Chinh là người chan hòa rộng lượng. Nếp sống thanh bạch, giản dị của Tổng Bí thư Trường Chinh được lưu truyền trong nhiều chuyện kể.

Ý kiến bạn đọc