Chỉnh đốn để vững mạnh

10:49 25/01/2016

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra cùng thời điểm kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng, đó là sự trùng hợp rất có ý nghĩa. Và ở mỗi chặng đường vận động, phát triển, Đảng ta đều tự kiểm điểm, chỉnh đốn, soi chiếu lại mình với quan điểm: Cơ thể có khỏe, có mạnh mới đủ sức đảm đương, gánh vác trọng trách, sứ mệnh mà nhân dân giao phó.

Ý kiến bạn đọc