Cha và con và truyền thống văn bút

14:22 15/07/2010

Trải suốt mấy trăm năm phát triển theo một định hướng về cơ bản là Nho giáo hóa - có thể tạm tính từ thế kỷ XV đến hết thế kỷ XIX - trong lòng xã hội Việt Nam xưa đã dần hình thành một truyền thống tốt đẹp, đó là truyền thống hiếu học, học giỏi, đỗ đạt, thành danh và lưu danh hậu thế nhờ lao động với chữ nghĩa.

Ý kiến bạn đọc