Cần một chuẩn mực trích dẫn trong báo chí phổ thông

15:46 14/01/2019

Quan sát sự vận động của báo chí trong vài năm gần đây, tôi thấy ngày càng có nhiều nhà khoa học, giảng viên tham gia viết bài trên báo chí (mà bản thân tôi cũng là một trong số đó). 

Ý kiến bạn đọc