Buồn như đi hội văn chương

08:42 06/08/2015

Người đời vẫn nói: “Vui như hội”, “đông như hội”. Nhưng Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX (9 - 11/7/2015) không có cảnh này. Xét cho cùng, loại hình nghệ thuật nào cũng sáng tạo từ xúc cảm đến với xúc cảm con người. Vì thế, tôi muốn chia sẻ tâm trạng của một người đi hội khi tháng 7 chưa qua.

Ý kiến bạn đọc