Buổi hoàng hôn nho học dưới áp lực nền giáo dục Pháp - Việt

11:17 20/07/2019

Chế độ thi cử Nho giáo, như vậy, đã chính thức tàn khép dưới bàn tay trị vì của một ông vua nhạt nhẽo và ham chơi bậc nhất triều đại sau chót. 

Ý kiến bạn đọc