Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa

11:45 20/01/2015

Cách đây mươi hôm, tôi nhận được cú điện thoại nói rằng Ban liên lạc Học viện sẽ gửi giấy mời đi liên hoan. Tôi nghe chữ được chữ mất, chỉ máy móc trả lời rằng chồng tôi đã qua đời hơn một năm rồi. Nhưng đồng chí cựu chiến binh nói rằng đây là lời mời gia đình. Có lẽ nhân dịp ngày Toàn quốc kháng chiến? Tôi nghĩ đúng như người ta nói, cuộc đời thật dài mà cũng thật ngắn. Mới đây thôi…

Ý kiến bạn đọc