Bốn cấp độ của hành vi kinh doanh

04:53 23/04/2016

Trong những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng khá ấn tượng về kinh tế, xã hội Việt Nam đồng thời cũng chứng kiến ngày càng nhiều hiện tượng mà báo chí hay gọi là “tiêu cực”.

Ý kiến bạn đọc