Bộ chính trị 2.0 của Tổng thống Vladimir Putin

09:15 08/12/2015

Ngày 3-11-2015, Công ty Minchenko, tổ chức tư vấn do nhà nghiên cứu chính trị thân Điện Kremli Evgeny Minchenko đứng đầu đã công bố báo cáo thường niên “Bộ Chính trị 2.0” về vai trò của các nhân vật thân cận với Tổng thống Vladimir Putin. Năm nay, 3 người vẫn giữ được vị trí như năm trước là các ông Sergei Ivanov, Sergei Shoigu và Vyacheslav Volodin. Ngoài ra, lần đầu tiên báo cáo còn đề cập tới “Kế hoạch Nhà nước 2.0” của ông V. Putin.

Ý kiến bạn đọc