Hình thái chủ nghĩa khủng bố mới: Biến tướng khó lường

16:33 21/11/2014

Kể từ sau vụ tấn công 11/9/2001, nước Mỹ đã tiêu diệt được trùm khủng bố Osama Bin Laden và thu hẹp đáng kể phạm vi ảnh hưởng của tổ chức Al-Qaeda. Tuy nhiên, chủ nghĩa khủng đang thay đổi các đặc điểm và tính chất khiến việc ngăn chặn nó ngày càng khó khăn và gặp nhiều thách thức hơn. Chủ nghĩa khủng bố quốc tế đã từng bước phát triển từ tổ chức hữu hình trước kia trở thành một hình thái ý thức - tư tưởng khủng bố, chi phối rất nhiều hoạt động của các tổ chức khủng bố địa phương.

Ý kiến bạn đọc