Bi kịch đa cấp vẫn sẽ kéo dài, nếu…

17:24 15/03/2016

Làm những phóng sự điều tra đa cấp lừa đảo không phải để đẩy vài lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt vào tù. Mục tiêu là lỗ hổng pháp lý giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, khiến cho mô hình kinh doanh được cho là tiên tiến trên thế giới, về Việt Nam lại biến tướng thành lừa đảo phải được bịt lại.

Ý kiến bạn đọc