Bầu cử Tổng thống Pháp 2017: Không có gì là chắc chắn

06:14 12/03/2017

Khác với mọi lần, cuộc bầu cử Tổng thống Pháp lần này được coi là khó đoán định nhất từ trước tới nay với những bất ngờ xảy ra ngay từ phút đầu.

Ý kiến bạn đọc