Bảo nhau dắt díu đi xem hội này

11:29 22/12/2016

Trong những ngày này, có một vài sự kiện văn hóa cần ghi lại: Ngày 29-11-2016, Nghệ thuật hô/hát bài chòi dân gian ở Quảng Nam - Đà Nẵng được Bộ VH, TT và DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ý kiến bạn đọc