Xung quanh phiên tòa xét xử Cựu Tổng thống Efrain Ríos Montt José

Bánh xe công lý tiếp tục quay

15:42 01/02/2015

Cựu Tổng thống Ríos Montt là một trong những nhân vật gây nhiều tranh cãi; thời gian ông ta nắm quyền được coi là thời kỳ tàn bạo đẫm máu nhất của 36 năm nội chiến Guatemala.

Ý kiến bạn đọc