Bạn đọc hỏi, nhà báo trả lời số 173

16:43 18/02/2016

Lễ hội là tạo nên những vẻ đẹp của đời sống văn hóa, lưu giữ những vẻ đẹp ấy và lan tỏa những vẻ đẹp đó vào đời sống xã hội...

Ý kiến bạn đọc