Bác Hồ và những học trò thân tín Ngày toàn quốc kháng chiến

11:29 20/12/2016

Tôi rất vinh dự trở thành thư ký riêng của Bác Hồ vào tháng 8-1945, và nhờ vậy tôi đã có nhiều kỷ niệm gắn với những dấu mốc lịch sử vô cùng đáng nhớ trong những ngày phục vụ Bác.

Ý kiến bạn đọc