“Nữ quyền” hay chuyện “con rối” bị giật dây?

07:15 11/07/2018

Giờ đây, nếu muốn thành công, bạn phải đưa “nữ quyền” thành từ khóa cho những chiến dịch của mình, dù là chiến dịch tranh cử chính trị hay chiến dịch kinh doanh. 

Ý kiến bạn đọc