Những huyền thoại kháng chiến bằng máu

06:27 05/06/2017

Phạm Thị Mai (Út Mai - Tám Tiệm) chào đời nơi cái nôi của phong trào cách mạng cực nam Trung bộ - quê nghèo Thuận Thắng, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Ý kiến bạn đọc