Chiến lược an ninh Quốc gia mới của chính quyền Donald Trump:

Nước Mỹ là trên hết

10:10 31/12/2017

Vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, vạch ra các kế hoạch nhằm duy trì địa vị thống trị về quân sự và kinh tế của Mỹ với tư cách là siêu cường gìn giữ hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.

Ý kiến bạn đọc