Thủ tướng Narendra Modi và chính sách ngoại giao “cân bằng”:

Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

18:55 27/05/2017

Thời gian qua, chính quyền Narendra Modi đã có những thay đổi nhất định trong chiến lược ngoại giao. Theo đó, Ấn Độ sẽ không ngừng tăng cường quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc, và mang tới “sức sống mới” cho quan hệ với Mỹ. 

Ý kiến bạn đọc