Dưới gốc thi làng Việt Yên

10:33 09/04/2018

Làng Việt Yên thuộc xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Làng nghèo nhưng có một thứ lạ. Ấy là cây thị. Một dạo ầm cả lên phong trào tôn vinh cây Di sản.

Ý kiến bạn đọc