Chung một con đường

10:45 13/08/2018

Gần đây, sự chuyển động của Cuba - đất nước vùng Tây bán cầu với những thay đổi quan trọng, đang khiến thế giới dành sự quan tâm nhiều hơn. 

Ý kiến bạn đọc