Chống tham nhũng: Xu thế "không ai có thể đứng ngoài cuộc"

20:51 25/05/2018

Cuộc chiến chống tham nhũng bây giờ đã trở thành phong trào, thành xu thế trong toàn xã hội, không ai có thể đứng ngoài xu thế và không thể không công khai, bởi tính công khai là thanh bảo kiếm chữa lành những vết thương...

Ý kiến bạn đọc