Dấu ấn đổi mới

08:17 27/03/2018

Những nhà lãnh đạo sau khi rời chính trường nếu khắc ghi được dấu ấn trong lòng dân thì tư tưởng, tâm tài và cốt cách của họ tất được lưu truyền. 

Ý kiến bạn đọc