Chuyện cũ lắm rồi

09:25 04/07/2018

Ngô tính nệ cổ, chắc ngày bé đọc sách từ sớm quá đâm ra lẩn thẩn lúc nào chẳng hay. Một mực tin rằng cho dẫu thế sự xoay vần đến đâu, cho dẫu thiên la địa võng của thời cuộc giăng mắc thế nào, thì thời nào, đời nào dân cũng là gốc trong vạn sự.

Ý kiến bạn đọc