Mặt trận Xô – Đức mùa xuân 1942: Hùng ca ngày tận thế

18:16 04/02/2019

"Đằng sau chúng ta là Moskva!", và những đoàn quân tiến thẳng từ Quảng trường Đỏ ra tiền tuyến, giành giật từng tấc đất, từng chiến hào, từng dãy phố.

Ý kiến bạn đọc