Thượng đỉnh liên Triều: Những bước chân tiến đến hòa bình

08:03 16/05/2018

Triều Tiên và Hàn Quốc, hai quốc gia về lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh, đang đứng trước cơ hội lịch sử để đi đến hòa bình vĩnh viễn khi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đã diễn ra thành công ngoài sức mong đợi. 

Ý kiến bạn đọc