Khủng hoảng chính trị Catalonia: Tức nước vỡ bờ

08:55 19/11/2017

Vừa qua, chính phủ Tây Ban Nha đã áp dụng Điều 155 của Hiến pháp nhằm hủy quyền tự trị của Catalonia, đồng thời áp đặt quyền điều hành trực tiếp Catalonia sau khi giải tán nghị viện khu vực này. 

Ý kiến bạn đọc