Tri kỷ tri âm

11:41 23/09/2018

Có bạn tri kỷ, tri âm 
Là người hạnh phúc trăm năm cõi đời

Ý kiến bạn đọc