Đi tìm dấu vết thời gian

10:44 08/07/2018

Đọc tác phẩm văn chương, còn có cái thú là qua đó, có thể tìm thấy dấu vết sinh hoạt của một thời. Chẳng hạn, hát xẩm - cũng là một cách ăn mày thiên hạ. 

Ý kiến bạn đọc