Bài học về phản biện chính sách thời vua Tự Đức

09:59 12/09/2018

Trong khoảng 1.000 năm độc lập, người Việt chúng ta được cho là đã nhiều lần bỏ lỡ các cơ hội mang tính lịch sử có thể canh tân và thay đổi vận mệnh đất nước. 

Ý kiến bạn đọc