Phần 2: Tham nhũng vật chất và tham nhũng tinh thần

12:48 13/05/2017

Trong phần trước, sau khi nghiên cứu các quan điểm khác nhau về tham nhũng, chúng ta đã đi đến kết luận rằng có thể có một quan niệm tương đối rõ ràng và đầy đủ về hiện tượng tham nhũng dựa trên sự diễn giải định nghĩa tham nhũng của World Bank: "Tham nhũng là hành vi của một hay một nhóm người, sử dụng các quyền lực của cộng đồng, ở mọi quy mô, bất kể trong lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị, hành chính hay đời sống tinh thần, để chiếm các giá trị vật chất và tinh thần nhiều hơn những gì họ xứng đáng được hưởng".

Ý kiến bạn đọc