Bản chất ký hiệu của tư tưởng hay là quê hương Xô Viết của Chủ nghĩa hậu hiện đại

09:25 24/10/2017

Sau Cách mạng Tháng Mười, các nhà khoa học Xô Viết trẻ tuổi như Voloshinov, Vưgotski, Medvedev… tự đặt ra cho mình một nhiệm vụ lớn lao, đó là xây dựng cơ sở cho một nền khoa học xã hội nhân văn Marxist đích thực, trước hết là tâm lý học. 

Ý kiến bạn đọc