Tổng đốc Hoàng Trọng Phu và lần di dân vào Đà Lạt

08:01 24/08/2018

Bước chân thư thái đưa tôi đến với Đà Lạt sử quán thuộc doanh nghiệp tranh thêu XQ. Nơi này, có ngôi đền mang tên Hơi thở tổ tiên Đà Lạt. 

Ý kiến bạn đọc