Đại tướng - nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh: Tôi luôn nhớ một Sài Gòn bình yên sau cuộc chiến…

12:38 14/02/2015

Mùa xuân này, Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Chủ tịch nước đã 95 tuổi. Ông cũng là người trong Bộ Chỉ huy của Chiến dịch Hồ Chí Minh duy nhất hiện còn sống. Dù tuổi cao, ông vẫn dành cho số báo Xuân An ninh thế giới Giữa tháng - Cuối tháng một cuộc trò chuyện dài để hồi tưởng về mùa xuân lịch sử 1975 và chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở của ông về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng và nhân dân ta.

Ý kiến bạn đọc