Vua Lê Thái Tông: Thuận nhân tâm

15:47 19/05/2014

Vua Lê Thái Tông lên ngôi vào ngày mồng 8 tháng 9 năm 1433, sau khi Đức Thái Tổ Lê Lợi băng hà ở Lam Kinh. Khi ấy, nhà vua mới 11 tuổi nhưng đã dần dà cương quyết nắm lấy mọi quyền bính trong tay mình, “bên trong ức chế quyền thần, bên ngoài đánh dẹp di địch”, như lời sử gia Vũ Quỳnh khen trong sách “Đại Việt sử ký toàn thư”.

Ý kiến bạn đọc