Viết tiếp về tướng Trần Thiện Khiêm của chế độ Sài Gòn cũ: Tham thì thâm

09:30 01/07/2008

Nhìn nhận một cách công bằng, sau cuộc đảo chính tháng 11/1963 và một loạt những sự cố diễn ra sau đó trên chính trường Sài Gòn, Trần Thiện Khiêm mặc dù đã bị hầu hết những chiến hữu cũ ngoảnh mặt xây lưng vì ghét cái thói tráo trở, lừa thầy phản bạn của ông ta nhưng vẫn duy trì được ít nhất là một mối quan hệ tốt: đó là với Nguyễn Văn Thiệu, anh bạn cố tri từ thuở đi lính cho Pháp cuối những năm 40.

Ý kiến bạn đọc