Vị tướng - Khi giai điệu gọi tên “một mình”

09:21 27/11/2019

24 tuổi làm phóng viên, sau này ông giữ cương vị Tổng Biên tập Báo An ninh thế giới rồi Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, nắm trong tay nhiều đầu báo uy tín, thương hiệu và ông cũng là người đặt viên gạch đầu tiên cho Truyền hình ANTV. Từ lâu, người ta đã thấy, dưới trướng ông, nhiều phụ tá có tài...

Ý kiến bạn đọc