Văn hào Nga Mikhail Solokhov: Vượt mọi gièm pha

16:30 23/08/2012

Thuyền to thì sóng cả. Mikhail Solokhov (1905-1984) là văn hào vào loại hàng đầu của chính thể Xô viết. Tác phẩm vĩ đại “Sông Đông êm đềm” của ông từng được nhận giải thưởng Nobel về văn học năm 1965. Tuy nhiên, cũng chính M. Solokhov đã là người bị những kẻ xấu bụng hay thù địch tìm đủ mọi cớ đề gièm pha nhất. Thế nhưng, cho tới hôm nay ông vẫn là nhà văn Xô viết đã và đang được tìm đọc nhiều nhất trên thế giới và ở Tổ quốc ông.

Ý kiến bạn đọc