Văn hào Nga M.Sholokhov: Thuyền to thì sóng cả

10:40 20/02/2014

Mikhail Sholokhov (1905-1984) là văn hào vào loại hàng đầu của chính thể Xôviết. Tác phẩm vĩ đại “Sông Đông êm đềm” của ông từng được nhận giải thưởng Nobel về văn học năm 1965. Tuy nhiên, cũng chính M. Sholokhov đã là người bị những kẻ xấu bụng hay thù địch tìm đủ mọi cớ để gièm pha nhất. Thế nhưng, bất chấp mọi dâu bể biến thiên, cho tới hôm nay, Sholokhov vẫn là nhà văn Xôviết đã và đang được tìm đọc nhiều nhất trên thế giới và ở Tổ quốc ông.

Ý kiến bạn đọc