Tướng Trần Văn Đôn của chế độ Sài Gòn: Chuyên gia trở cờ

08:30 31/03/2008

Người đã một lần phản chủ thì rất có thể sẽ phản chủ thêm nhiều lần khác nữa. Trần Văn Đôn chính là một người như thế.

Ý kiến bạn đọc