Từ virus đến robot: Bài toán ứng phó của nhân loại

14:31 06/04/2020

Các dân tộc nói riêng và toàn nhân loại nói chung đã chuẩn bị như thế nào để đối diện, ứng xử và giải quyết những vấn đề không biết trước? Liệu kinh nghiệm của quá khứ trong những trường hợp mới toanh, chưa từng có dạng này có thể phát huy tác dụng hay không? Đấy là những vấn đề mà ANTG GT-CT đặt ra với nhà nghiên cứu văn hóa tư tưởng Nguyễn Trần Bạt.

Ý kiến bạn đọc