Trịnh Tam Tỉnh – Người lãnh đạo chính quyền vùng phên dậu Đông Bắc

09:57 14/11/2019

Cách mạng tháng Tám 1945, Hòn Gai khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Hòn Gai được thành lập, ông Trịnh Tam Tỉnh làm Phó Chủ tịch phụ trách Ty Liêm phóng (nay là ngành Công an).

Ý kiến bạn đọc