Triết gia vĩ đại Đức Arthur Schopenhauer: Sự mâu thuẫn của kiếp nhân sinh

15:00 22/10/2010

Ông cổ xúy cho nếp sống khổ hạnh và chay tịnh nhưng lại thích ăn thịt, uống rượu vang và cũng mê phụ nữ… Ông vừa là người phản biện vừa mở rộng tư duy triết học của bậc đàn anh Immanuent Kant  về cách mà chúng ta trải nghiệm thế giới.

Ý kiến bạn đọc