Trạng Gióng Đặng Công Chất

10:00 06/03/2007

Dù bị Nguyễn Quốc Khôi gây khó dễ, Trạng Gióng vẫn tươi cười như không và nhất mực đối đãi tử tế. Ngày Nguyễn Quốc Khôi mất, Đặng Công Chất dù đang phải để tang thân mẫu vẫn đến viếng và viết văn tế Nguyễn Quốc Khôi.

Ý kiến bạn đọc