Cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Phủ Thủ tướng Phan Mỹ:

Tối đa cho công việc, tối thiểu cho bản thân

09:15 30/06/2008

Ông Phan Mỹ là cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng; một người giúp việc gần gũi và tin cẩn của Bác Hồ và của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Nhớ đến ông, những cộng sự gần gũi đều nhớ về một người thủ trưởng bao giờ cũng sống hết mình vì công việc, vì mọi người - "Tối đa cho công việc, tối thiểu cho bản thân".

Ý kiến bạn đọc