Ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam:

Thực tế, chứ không thực dụng

15:00 19/03/2007

Ông là con người nổi tiếng giỏi ngoại ngữ, nói được nhiều thứ tiếng với giọng điệu như thể đó là tiếng mẹ đẻ. Một nhân vật được đào tạo chu đáo để làm công tác ngoại giao. Trên cương vị Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Vũ Xuân Hồng thực sự đã khiến nhiều người nước ngoài yêu, hiểu Việt Nam hơn sau khi trò chuyện với ông.

Ý kiến bạn đọc