Thi sĩ Nguyễn Tùng Ling và những câu thơ trần mình trong bụi

11:11 07/12/2018

Tính từ những câu thơ đầu tiên được viết với tư cách một cán bộ kỹ thuật xây dựng ở Hải Phòng, thi sĩ Nguyễn Tùng Linh đã có nửa thế kỷ dan díu thi ca. 

Ý kiến bạn đọc