Thi sĩ Nguyễn Thái Sơn: Như người lính vừa đi vừa nghĩ

09:44 17/04/2017

Đã bước vào tuổi cổ lai hy, thi sĩ Nguyễn Thái Sơn vẫn đi trên con đường thơ một cách lặng lẽ.

Ý kiến bạn đọc